Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. septembra 2001

Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa. Prečo ľud Boží vlastne neustále odpadával od Hospodina? Prečo neustále tak rýchlo zabúdal na svojho Boha? Prečo musel Pán Boh posielať prorokov, aby napomínali a volali ľud k návratu? A prečo aj obraz cirkevných zborov v knihe Zjavenia je často obrazom zabúdania, odpadnutia? Je to v nás. Je to následok pádu prvých ľudí. Človek opustil, odmietol “prvú” lásku, odmietol svojho Boha. A preto sú celé dejiny sveta dejinami odpadnutia, zabúdania na Boha._x000D_ Spomeň si, odkiaľ si vypadol. Návrat začína spomienkou, ako ju máme napríklad v podobenstve o márnotratnom synovi: v dome  môjho otca je hojnosť a ja tu hyniem hladom. Návrat začína spomienkou a pokračuje pokáním: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som. A na ceste späť sa k nám pripája Ten, ktorého poslal Otec. Pripája sa k nám Syn Boží, aby nás viedol._x000D_ Je čas malej inventúry. Nezabudli sme na Boha? Neopustili sme prvú lásku? V rodine, v zbore, v osobnom živote? Neostaňme vypadnutí, vždy je čas k návratu.