Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2001

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 02. októbra 2001

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 03. októbra 2001

Hospodine, budem ťa chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 04. októbra 2001

Hor sa! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Piatok, 05. októbra 2001

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Sobota, 06. októbra 2001

Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 07. októbra 2001

Na utešených miestach padla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj.

Register to read more...

Pondelok, 08. októbra 2001

Boh stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet.

Register to read more...

Utorok, 09. októbra 2001

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým.

Register to read more...

Streda, 10. októbra 2001

Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky.

Register to read more...

KALENDÁR