Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2001

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. októbra 2001

Utorok, 02. októbra 2001

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov.

Čítať ďalej: Utorok, 02. októbra 2001

Streda, 03. októbra 2001

Hospodine, budem ťa chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno.

Čítať ďalej: Streda, 03. októbra 2001

Štvrtok, 04. októbra 2001

Hor sa! Choďme v svetle Hospodinovom!

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. októbra 2001

Piatok, 05. októbra 2001

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Čítať ďalej: Piatok, 05. októbra 2001

Sobota, 06. októbra 2001

Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Čítať ďalej: Sobota, 06. októbra 2001

Nedeľa, 07. októbra 2001

Na utešených miestach padla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. októbra 2001

Pondelok, 08. októbra 2001

Boh stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. októbra 2001

Utorok, 09. októbra 2001

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým.

Čítať ďalej: Utorok, 09. októbra 2001

Streda, 10. októbra 2001

Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky.

Čítať ďalej: Streda, 10. októbra 2001