Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. októbra 2001

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Vieme zo slova Božieho, že Boh je milosrdný, láskavý a že On nám odpúšťa naše priestupky. To je určite pravda, veď inak by sme pred Ním nemohli nijako obstáť. Ak by sa vo svojom Synovi nebol sklonil k ľudstvu, boli by sme večne a trvalo zatratení. Hospodin je na jednej strane milosrdný a ľútostivý, no na druhej strane však nenecháva bez trestu nijaký hriech. No nie je to azda protirečenie? Láskavý a súčasne trestajúci Boh - ide to vôbec dokopy? Na túto zložitú otázku si ľudia kladú rozličné odpovede. A tu my ľudia upadáme do krajností: buď si Boha vykresľujeme ako strašného diktátora, ktorý manipuluje s človekom, alebo dobráckeho starca, ktorý veľkoryso prehliada naše prehrešky. A práve pred týmto nás varuje apoštol: Boh je síce láskavý a zhovievavý, ale aj spravodlivý a nedá sa vysmievať. Teda nikto z nás nemôže sústavne hrešiť - veď to akoby Bohu napľul do tváre. Sloboda od hriechu, nie je svojvôľou. Nemôžeme si robiť, čo chceme a domnievať sa pritom, že Boh nám to odpustí. Ak ľahkovážne pristupuješ k Božej milosti, veľmi ľahko môžeš o ňu prísť.