Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. októbra 2001

Hospodine, budem ťa chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno. O človeku, ktorý si povie priamo, čo si myslí, ktorý vie otvorene vyjadriť svoj názor, sa hovorí, že čo na srdci, to na jazyku. A tak by to malo správne byť. Čo cítim, čo hýbe mojím vnútrom, to mám podať ďalej. Asi nebudem nikomu protirečiť, keď poviem, že pretvárka, pokrytectvo a hra na dve strany nepridá nikomu na dôstojnosti, či vážnosti. Skôr, či neskôr sa aj tak ukáže pravá tvár človeka. Pán Ježiš Kristus jasne hovorí, že dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie a naopak. Ak vo svojom vnútri zhromažďuješ zlobu, nenávisť, aj tak sa raz podľa toho prejavíš. No ak je tvoje srdce naplnené živou vierou v Boha, tak to je zákonite vidieť aj na tvojom prejave. Lebo i tvoje ústa hovoria len to, čím je preplnené tvoje srdce. Skúmaj sa - ak máš v sebe zatrpknutosť, horkosť, vyžaluj sa s tým Bohu. On dá do tvojho srdca i vedomia schopnosť milovať i odpúšťať. Zrazu pocítiš, že niekto ťa má rád a že i ty môžeš a máš mať rád tých, ktorých Boh postavil vedľa teba. A tvoja reč bude zrazu úplne iná, ako predtým.