Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. októbra 2001

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. Vo svete vládne medzi ľuďmi toľko zla, nenávisti, ba až démonskej nevraživosti, že názor o prekliatí sveta nie je ničím neobvyklým. Je len logické, že človek sa snaží všemožne vymaniť spod tejto kliatby. Pokusov je mnoho - stačí len spomenúť rozličné sekty a hromadné samovraždy, ktoré mali byť akýmsi únikom zo skazy a nástupom novej cesty. Čím ďalej, tým viac však spoznávame, že táto hrozná kliatba je horšia, ako sme si mysleli. Zasahuje do najvnútornejšieho vnútra človeka. Tou kliatbou je náklonnosť k zlému - hriech. A čo teraz?! Máme si azda zúfať? Jestvuje vôbec cesta k záchrane, keď všetky ľudské pokusy beznádejne krachujú? Áno cesta, vedúca von z prekliatia hriechu existuje. Je ňou Boh. Hospodin tvoj Boh obrátil kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval. Boh to bol, ktorý viedol Izrael z otroctva v Egypte do slobodnej zeme Kanaán. A Boží Syn Ježiš Kristus nás vykúpil z kliatby a otroctva hriechu a vedie nás do slobody omilostených dietok Božích. On sa kvôli nám stal prekliatím - zomrel na kríži ako posledný vyvrheľ spoločnosti. Urobil to z nevýslovnej lásky k nám, aby sme v kliatbe hriechu nemuseli večne zahynúť.