Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. októbra 2001

Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive. Nie je to ani tak dávno, čo nám v škole i mimo nej cez “modernú” vedeckú literatúru vtĺkali do hlavy, že Boh neexistuje. To iba ľudia si ho vymysleli, aby si vysvetlili javy, ktoré si inak nevedeli vysvetliť. Hovorilo sa, že veda všetko vysvetlila a Boh sa ocitol na smetisku dejín. Lenže, kto sa pozorne zahľadí do prírody a všíma si úžasný súlad, pestrosť a dokonalú harmóniu, ten skoro začne pochybovať o pravdivosti teórie, že taký dokonalý systém je dielom len a len čírej náhody. Človek zrazu spoznáva, že svet je dielom Božím a spolu s Nehemiášom vyzná: “Ty si jediný Hospodine, Ty si stvoril nebesá... Ty to všetko udržuješ nažive.” Dr. M. Luther povedal, že v stvorení sú viditeľné Božie šľapaje. Sama príroda svedčí o tom, že tu bol Boh. Dokonca i veľkí prírodovedci ako Einstein, Planck, Rutheford a ďalší uznávajú, že vesmír je dielom vyššej moci - živého Boha. Pravdu má teda aj apoštol, keď píše, že Božia moc sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. Pozeraj okolo seba - sama príroda ti vydá svedectvo o mocnom a živom Bohu. Žalmista hovorí, že len blázon, ktorý si nevidí ďalej od nosa hovorí, že Boha niet. Buďme teda vidiaci a nie slepí. Buďme rozumní a nie blázni. Veď nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.