Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. októbra 2001

Na utešených miestach padla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Možno ste niektorí vlastníkmi pôdy a viete, že po vašej smrti sa táto pôda rozdelí medzi pozostalých - dedičov. No oni už nedostanú celý podiel pôdy, ale len časť, ak je dedičov viacej. Ale ak uveríme v Ježiša Krista a prijmeme ho za svojho Spasiteľa, stávame sa synmi a dcérami Božími a náš nebeský Otec nám zasľúbil dedičstvo. Medzi všetky svoje deti rozdelí toto dedičstvo. Aj my sa máme snažiť, aby do Jeho rodiny patrilo čo najviac detí. Nebojme sa, o nič nebudeme ukrátení, všetkým je zasľúbené rovnaké dedičstvo – nebeské kráľovstvo. Boh nám chce dať to najlepšie.