Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. októbra 2001

Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky. Poznanie, že jedného dňa pominie všetko, čo som vytvoril, prináša mnohým ľuďom smútok. Nevedia si predstaviť, že napr. dom, ktorý postavili, raz nebude, že na ich prácu sa raz úplne zabudne. Príde nová generácia a všetko staré upadne do zabudnutia. História síce spomína významných ľudí, ktorí sa zapísali do učebníc dejepisu, ale koľko miliónov bolo tých, ktorí tiež mnoho vykonali a dnes o nich vôbec nič nevieme._x000D_ Biblia nám viackrát zdôrazňuje, že aj to, čo Boh urobil - nebo i zem - dokonca aj to sa raz pominie. Nie preto, že by Božie dielo bolo ako ľudské (dočasné, nedokonalé), ale jednoducho preto, že Boh sa rozhodol. Naše mestá, domy, diela - to všetko sa rozpadne, pominie, aj naše telo sa rozloží na prach. Iba jediná vec, ktorú máme v tomto pozemskom pominuteľnom živote, má trvalú hodnotu. Je ňou Božie slovo. Ono je nadčasové, platné pre každú generáciu, ono nám zvestuje záchranu v Ježišovi Kristovi. On sám viackrát povedal: “je napísané...”, teda je to platné, nemôže to byť zrušené. So stopercentnou istotou sa môžeme o Božie slovo oprieť. Riaďme dnes podľa neho svoj život, nedajme sa ovládať hodnotami, ktoré pominú.