Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. októbra 2001

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov. Ak človek stratí vzácnu a drahú vec, určite si dá tú námahu, aby prehľadal celý priestor, kde sa v čase straty pohyboval. Spomeňme si na podobenstvo o stratenom peniazi. Tá žena “hľadala usilovne, dokiaľ ho nenašla”. Tieto príklady by sa dali pripodobniť slovám nášho textu: “hľadať celým srdcom”. Len nám je na škodu, že k Bohu pristupujeme často akosi polovičato. - Spomínam si na situácie, keď som ako študent prosil Boha o múdrosť pred písomkami, ale súčasne som si pripravil ťaháky. To nebolo hľadanie Božej pomoci celým srdcom. Inokedy som mohlo jasne cítiť, že ja, svojím rozumom, nemôžem nájsť žiadne východisko z problému, a práve vtedy Boh konal. Vtedy, keď som sa vzdal a nezostalo mi nič iné, len očakávať na Neho. Boh dnes vidí všetky naše problémy, ktoré nás ešte len čakajú. On je nám pripravený pomôcť, hľadá však pri nás to jediné: dôveru bez “zadných vrátok” - celé srdce. Vtedy skutočne poznáme, že to, o čo sme Ho prosili, vyslyšal.