Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. októbra 2001

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Všetci dobre vieme, akou krehkou hodnotou je pokoj. Niekedy stačí malá drobnosť, ktorá dokáže za veľmi krátku chvíľu zničiť pokojnú atmosféru rodiny, pracoviska, cirkevného zboru i celého národa. Napr. zistenie, že niekto dostal o pár korún väčšiu výplatu ako jeho kolega, môže byť zdrojom sporu, nenávisti, zlých vzťahov, ktoré môžu zasiahnuť celý pracovný kolektív. Pri slovách o pokoji nemáme a nemusíme myslieť len na problém vojny, i keď sme veľmi vďační, že žijeme v mieri. Pokoj a dobré vzťahy potrebujeme denne všetci, počnúc politikmi na najvyšších postoch a končiac našimi rodinami - najzákladnejšími bunkami spoločnosti. Veľmi povzbudivé je proroctvo o pokoji, ktorý daruje Boh v posledné dni. Očakávajúc na tento čas, však nemáme zaháľať. Ako kresťania sme povolaní pomáhať šíriť pokoj: “Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať” (Matúš 5,9). Tvoriť pokoj však nie je v ľudských silách. Sám Boh nás k tejto službe posväcuje, oddeľuje, povoláva. Budem dnes Jeho nástrojom pokoja? Dovolím Mu, aby si ma celého k tomu použil?