Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. októbra 2001

Vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Mnohí z nás zvyknú večer pred modlitbou urobiť tzv. krátku revíziu dňa - aspoň zbežne zhodnotiť, čo bolo dnes dobré a čo zlé v našom konaní. Sú večery, keď musíme robiť len a len pokánie, pretože sa cítime biedne. Na druhej strane sú dni, keď máme večer pocit: dnes som vykonal niečo dobré, s týmto bol Boh určite spokojný. Tieto naše pocity môžu byť veľmi klamlivé a aj nebezpečné:_x000D_ 1. To, čo sa mne javí ako dobré a správne, z Božej perspektívy môže vyzerať úplne inak a naopak - v mojich očiach negatívna udalosť môže byť nástrojom v Božích plánoch. Veď Jeho súdy a cesty sú nevyspytateľné._x000D_ 2. Aj keď niekedy seba hodnotím kladne, pretože som konal správne, sláva a česť zo všetkého má patriť Bohu. Apoštol Pavol hovorí, že dobré skutky, ktoré vykonáme, Boh už predtým “naplánoval”, je to Jeho dielo (Efežanom 2,10). My sami zo seba nie sme schopní vykonať niečo dobré. Hospodin nás vodí správnymi cestami, aby On bol oslavený, aby tým Jemu bola vzdaná česť.