Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. októbra 2001

Hospodinova milosť napĺňa zem. Už si zakúsil Božiu milosť v požehnaných a viditeľných činoch Jeho lásky? Jeho skutky lásky nezostávajú v tajnosti. Veď dážď, úroda, jedlo, i každá radosť, ktoré máme od Neho, sú viditeľné. Božie činy sú vždy úžasné. V popredí stojí mocné stvoriteľské slovo, ktoré postačí k tomu, aby sa Božia vôľa stala skutkom. A Jeho skutky sú prejavom Jeho milosrdenstva. Pozrime okolo seba, či nevidíme, že Jeho milosrdenstvom je naplnená celá zem? Kvôli tomuto svedectvu v prírode nemôžu ľudia ničím ospravedlniť svoju neveru. Stačí sa poriadne rozhliadnuť, aby sme vnímali Božie konanie dnes. Veď svojimi činmi milosrdenstva chce odstrániť akékoľvek naše pochybnosti a nedôveru voči Nemu. Vzdajme Mu vďaku za to, že to robí napriek našej nehodnosti.