Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. októbra 2001

Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Viete o tom, že keď je bitý pastier, doľahne súženie na celé stádo? Keď Ježiša zatýkali v Getsamanskej záhrade, doľahla tieseň a súženie i na Jeho učeníkov, ktorí sa rozutekali. Denne poznávame, že skúška ľudí buď rozdeľuje alebo spája. Túto holú realitu prežíva každý. Museli by sme si zúfať, keby sme nevedeli, že Boh dokáže ničivú skúšku premieňať na očistný proces nášho vnútra. Sme na Ňom závislí, lebo len On vie zlé na dobré obrátiť. Raduj sa, že je to Boží zámer pri tebe. Raduj sa, že ti umožňuje presvedčiť sa, že i tebe chce byť Boh skutočným a jediným Pánom a Kráľom. Pri tom všetkom sa uskutočňuje aj tvoj duchovný rast. Keď sa zlato taví, troska vypláva na povrch a môže byť oddelená. Oceľ sa tiež kalí po rozpálení. Tak i skúšky, boje a prenasledovania v tomto svete očisťujú a zakaľujú tvoju vieru, aby si bol použiteľný pre Boha. Pamätajme, že nech sa deje čokoľvek, Boh nás neopúšťa, ale priťahuje bližšie k sebe.