Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. októbra 2001

Keby som mal krídla rannej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj ta by ma doviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Pán Boh je všadeprítomný. Je absolútnym Pánom nad celým svetom. Nejestvuje miesto na nebi a na zemi, ktoré by Božia láska a moc nemohla preniknúť. Istota o Božej všadeprítomnosti je pre nás zdrojom radosti, pokoja a pocitu bezpečia. Kdekoľvek sa pohybujeme, môžeme mať istotu, že sme v Božej starostlivej dlani a nič nám nemôže uškodiť. Boh v Kristu kráča s nami neustále, v dobrom i v zlom, v hojnosti i v núdzi. Každý deň sa môžeme spoliehať na Pánovu zachraňujúcu blízkosť. Spolu s apoštolom aj my radostne vyznávame, že nikto a nič - ani smrť - nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi. _x000D_ Vedomie o tom, že pred Božím pohľadom sa nik nemôže skryť, nás má na druhej strane viesť k zodpovednému kresťanskému životu. Boh vie o všetkom, čo robíme. On vie aj o tom, čo sa usilujeme utajiť. On dobre pozná aj tie najskrytejšie myšlienky, úmysly nášho srdca. Každý deň máme preto obnovovať svoje rozhodnutie kráčať za Ježišom a žiť podľa Jeho slova. Ak sa dnes zastavíš na križovatke života, rozhodni sa v súlade s vôľou nášho Pána, ktorý je nielen láskavým a milosrdným Otcom, ale tiež spravodlivým Sudcom.