Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. októbra 2001

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište, môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. Keď je nám ťažko, potrebujeme pomoc priateľov. Pravé a nefalšované priateľstvo neobjavujeme vo chvíľach, keď je nám dobre. Skutočných priateľov spoznávame v ťažkostiach, keď sa trápime a potrebujeme pomoc. Skutočného priateľa spoznali Dávid aj Pavel práve v tých chvíľach najťažších. Dávid vtedy, keď sa ocitol v smrteľnom nebezpečenstve prenasledovaný žiarlivým kráľom. Pavel zase vtedy, keď bol väzení a žil v očakávaní blížiacej sa martýrskej smrti. Apoštol všetky úzkosti musel prežívať sám. Priatelia ho opustili. Ba niektorí z priateľov sa proti nemu postavili. A predsa Pavel nebol celkom sám. _x000D_ Ani my nie sme sami. Aj v tých najčernejších chvíľach, hoci by nás aj všetci opustili, môžeme prežívať v srdci neotrasiteľnú istotu, že ten najvernejší Priateľ - Ježiš je vždy s nami. Priateľstvo s Ježišom, dôvera, že Ježiš kráča vždy s nami, nás neoslobodzuje od ľudskej opustenosti ani od problémov. A predsa priateľstvo s Ježišom je jedinečnou oporou a silou v živote, ktorá nám dáva odvahu i chuť bojovať. Nefalšovanosť a hĺbku priateľstva nám Ježiš už dokázal tým, že položil za nás svoj život. Len či sme aj my vernými priateľmi Pána, ktorý o našom priateľstve s Ním povedal: ”Vy ste moji priatelia, keď konáte, čo vám prikazujem.” (Ján 15,14)