Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. októbra 2001

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie - tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil. Zdá sa nám, že cirkev je v tomto svete úplne odstavená. I keď je na Slovensku také veľké percento kresťanov, ako tvrdí štatistika sčítania ľudu, koľkí z nich majú ozajstný, vrúcny vzťah k Pánovi? Väčšina kázní, svedectiev a zvestovaní slova Božieho akoby vychádzala naprázdno. Načo potom celá námaha?_x000D_ S bezbožným národom Hospodin naložil podľa ich skutkov. Izrael zabudol na Pána - Pán potrestal Izrael. Potom ale prišiel Boží Syn, Kristus Pán. Prišiel spasiť to, čo bolo zahynulo. Svet dostal novú šancu. _x000D_ Aj u nás, na Slovensku, už cítime, že sa Pán hlási k človeku. Mnohá zvesť slova Božieho si predsa len, ako voda cez tvrdú skalu, našla svoju cestu k srdciam ľudí. Pán Boh zreteľne stojí nad ľudským pokolením, pretože v ňom je dnes veľa nositeľov evanjelia - požehnania pre každého. Ešte je trochu muštu v strapci, Ježiš ešte zachraňuje._x000D_ Položme si pre tento deň otázku: Čím môžem ja dnes prispieť k rozšíreniu Jeho kráľovstva?