Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 11. októbra 2001

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite.

Register to read more...

Piatok, 12. októbra 2001

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 13. októbra 2001

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Register to read more...

Nedeľa, 14. októbra 2001

Vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena.

Register to read more...

Pondelok, 15. októbra 2001

Hospodin pohliadol z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť.

Register to read more...

Utorok, 16. októbra 2001

Hospodinova milosť napĺňa zem.

Register to read more...

Streda, 17. októbra 2001

Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším.

Register to read more...

Štvrtok, 18. októbra 2001

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Piatok, 19. októbra 2001

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Register to read more...

Sobota, 20. októbra 2001

Dobroreč Hospodinovi, moja duša. ... On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

Register to read more...

KALENDÁR