Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 11. októbra 2001

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. októbra 2001

Piatok, 12. októbra 2001

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Piatok, 12. októbra 2001

Sobota, 13. októbra 2001

V posledných dňoch ... národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Čítať ďalej: Sobota, 13. októbra 2001

Nedeľa, 14. októbra 2001

Vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. októbra 2001

Pondelok, 15. októbra 2001

Hospodin pohliadol z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. októbra 2001

Utorok, 16. októbra 2001

Hospodinova milosť napĺňa zem.

Čítať ďalej: Utorok, 16. októbra 2001

Streda, 17. októbra 2001

Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším.

Čítať ďalej: Streda, 17. októbra 2001

Štvrtok, 18. októbra 2001

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. októbra 2001

Piatok, 19. októbra 2001

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Čítať ďalej: Piatok, 19. októbra 2001

Sobota, 20. októbra 2001

Dobroreč Hospodinovi, moja duša. ... On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.

Čítať ďalej: Sobota, 20. októbra 2001