Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2001

Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Piatok, 02. novembra 2001

V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia.

Register to read more...

Sobota, 03. novembra 2001

Či som ja strážcom svojho brata?

Register to read more...

Nedeľa, 04. novembra 2001

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Register to read more...

Pondelok, 05. novembra 2001

Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!

Register to read more...

Utorok, 06. novembra 2001

Nescudzoložíš!

Register to read more...

Streda, 07. novembra 2001

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Register to read more...

Štvrtok, 08. novembra 2001

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Register to read more...

Piatok, 09. novembra 2001

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Sobota, 10. novembra 2001

Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvale urážať tvoje meno?

Register to read more...

KALENDÁR