Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2001

Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. novembra 2001

Piatok, 02. novembra 2001

V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia.

Čítať ďalej: Piatok, 02. novembra 2001

Sobota, 03. novembra 2001

Či som ja strážcom svojho brata?

Čítať ďalej: Sobota, 03. novembra 2001

Nedeľa, 04. novembra 2001

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. novembra 2001

Pondelok, 05. novembra 2001

Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!

Čítať ďalej: Pondelok, 05. novembra 2001

Streda, 07. novembra 2001

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Čítať ďalej: Streda, 07. novembra 2001

Štvrtok, 08. novembra 2001

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. novembra 2001

Piatok, 09. novembra 2001

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Čítať ďalej: Piatok, 09. novembra 2001

Sobota, 10. novembra 2001

Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvale urážať tvoje meno?

Čítať ďalej: Sobota, 10. novembra 2001