Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. novembra 2001

V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia. Včera sme vzdychali pod návalom toho všetkého, čo sa na nás hrnie. Dnes plesajme, lebo Hospodin je s nami!_x000D_ Radi vyznávame, že Pán Boh je všadeprítomný. Toto veľmi povzbudzovalo i apoštolov. V Skutkoch apoštolov v 13. kapitole čítame, že ich vyhnali z Antiochie, zabránili im tam zotrvať a oni, hľa, radujú sa! Je možné radovať sa vtedy, keď sa nám nedarí? Čo ak dnešný deň začínam s nemocou, hádkou...?_x000D_ Áno, i teraz je s tebou Pán, neopúšťa ťa. To je ten najväčší dôvod, prečo i dnešný deň naplniť radosťou v Duchu Svätom. Tak aj tento piatok v období spomienok na našich zosnulých nerobme dobou nárekov v horekovaní, ale zmeňme ho, kým sa len dá, na deň radosti z Božej prítomnosti!