Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. novembra 2001

Či som ja strážcom svojho brata? Kain nenávidel svojho brata. Mal na to svojské dôvody. Čo robia dnes napríklad práve naši pokrvní súrodenci? Možno bývajú kilometre od nás, možno vo svojom živote stretli lásku Pána Ježiša Krista, ba možno aj nie. Aký je náš vzťah k nim? Niektorí sa dostali k Pánu Bohu, iní, možnože aj kvôli nášmu zvestovaniu slova životom, nie. Isté ale je, že sa o ich spasenie máme s vervou zaujímať. Varujme sa kainovského nezáujmu o svojho brata! Aké dobré by predsa bolo, aby Pána spoznali aj naši blízki._x000D_ Čo urobíme dnes pre ich spasenie? Ako im dnes pred oči postavíme Ježiša Krista? Tak, že ich ponesieme na svojich modlitbách! Tak, že im pomáhame niesť bremeno života.