Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. novembra 2001

Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme! To isté, čo popisujú dnešné texty, spoznal aj žalmista v 23. žalme, keď napísal: "Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj." Boh je skutočne bohatý Boh, hojný v daroch svojej milosti. Obsah Jeho požehnania sa však vždy nezrovnáva s našimi predstavami o požehnaní. Božie kritériá požehnaného života sú často iné ako naše. My myslíme na hojnosť veci, najmä peňazí, Pán Boh myslí na hojnosť pokoja a lásky; my myslíme na zamestnanie, postavenie, zárobky, Pán myslí na spoločenstvo, službu, porozumenie. Jeho predstavy sú vždy lepšie a pravdivejšie než naše. Lepšie je stotožniť sa s Božími predstavami o požehanom živote, ako presadzovať tie svoje. Boh naozaj dáva všetko, čo potrebujeme. Je otázka, čo potrebujeme? Čo najviac a čo pre dnešný deň?