Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. novembra 2001

Nescudzoložíš! O dnešnej dobe sa hovorí, že je presexuologizovaná. Najmä vďaka televízii a obrázkovým časopisom sa dostáva sex takmer na najvyššiu priečku užívania života. Žena a ženské telo je ponúkané na predaj, alebo aj zadarmo._x000D_ Ale práve pri tejto téme je úplne zrejmé, že Pán Boh vie o našom živote viac ako my. Vie viac o jeho smerovaní, vie viac o jeho kráse, vie viac o láske, vie viac o cieľoch života. Som presvedčený, že On neodopiera voľnú lásku a sex len tak nič pre nič. Má pre to svoje dôvody. Vie, čo človeka pozdvihuje a čo znehodnocuje, vie, čo je naozaj dobré a čo škodlivé. Keď túto háklivú oblasť ľudského života, spolunažívania a užívania ohraničil pravidlami, urobil to pre dobro človeka. Upozorňujú na to dve slová textu: nečistota a posvätenie. Myslí sa na mravnú nečistotu a posvätenosť. Myslí sa na čistotu a krásu vzťahov, lásky, manželstvo, rodiny, myslí sa tu na zdravé vzťahy a zdravé spoločenstvo. V mládeži je dôležité vychovávať stud, hanblivosť, zdržanlivosť, u dospelých vzájomnú vernosť, oddanosť. Prosme za posvätenie vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, mužmi a ženami.