Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. novembra 2001

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov: Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Viera v Pána Ježiša Krista, zvlášť vyznávačská viera takmer vždy narazí na odpor sveta. Mocným tohoto sveta nebýva evanjelium po vôli. Často mu odporujú, prenasledujú vyznávačov. Často sa zdá, že tí, ktorí sú verní Hospodinovi vo viere, stávajú sa len hračkou v rukách mocných sveta. Úprimne veriaci často cítia tento tlak aj v najbližšom okolí, neraz od najbližších. Inokedy má veriaci človek problémy v zamestnaní, v kolektíve. Pán Boh však potrebuje svedkov viery, potrebuje tých, ktorí verne a smelo rozprávajú, nesú zvesť evanjelia bez ohľadu na mocných, na neprajníkov, na posmievačov. Úprimní svedkovia napokon často spoznali velkosť Božej moci. Tam, kde svedčili, tam sa diali divy, tam sa menili názory, myšlienky, ľudia, tam sa často z neveriacich, z odporujúcich stávali veriaci._x000D_ Posledné slovo má napokon Boh a Jeho moc. Boh je mocnejší ako ľudia. Prosme za vernosť svedectva, prosme, aby Duch Boží zmenil zmýšľanie odporujúcich.