Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. novembra 2001

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou. Texty nám dávajú možnosť nazrieť do Božieho spôsobu myslenie. Apoštol Pavel je presvedčený, že Boh nezavrhol úplne ani židovský národ. Naopak, apoštol vidí, že Židia zohrali veľkú úlohu v Božích plánoch a zámeroch spásy a Boh hľadá a nájde spôsob, aby napokon aj oni boli zachránení a spoznali pravdu. Nie je to jednoduché a ľahké, ale ani spása a záchrana sveta nie je jednoduchá a ľahká. Pre nás je to dôležité vedieť, aby sme neodsudzovali a neposudzovali Židov len pre ich pôvod. Radšej hľadajme Božiu vôľu. Uvedomme si, aké to má Pán Boh ťažké so svetom i s nami. Prosme za naplnenie Božích zasľúbení.