Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. novembra 2001

Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvale urážať tvoje meno? Keby si ľudia viacej ctili meno Božie, keby ho mali v náležitej úcte, svet by vyzeral ináč. Keby! Ale, žiaľ, skutočnosť je iná. Meno Božie je znesväcované, zneužívané, potupované. Náš vzťah k menu Božiemu je nesmierne dôležitý. Preto vychovávajme svoje deti v úcte k menu Božiemu, posväcujme meno Božie aj my sami. Ako? Luther nás to učí jednoducho v Malom katechizme: Ako sa meno Božie posväcuje pri nás? Tak, keď sa Božie slovo pravdivo a úprimne učí a keď my ako dietky Božie žijeme podľa neho. K tomu ráč nám dopomáhať milý Otče nebeský i dnešného dňa a v dnešnom svete.