Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. novembra 2001

Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dohliadača. Občas sa hovorí, že politika je panské huncútstvo. Veriaci ľudia občas hovoria, že sa nemajú čo starať do vecí verejných, do parlamentu a vlády. Že najlepšie je utiahnuť sa od všetkého. Veriaci ľudia však majú v rukách veľké možnosti, ako ovplyvňovať vládu i parlament, ako ovplyvniť správu vecí verejných, ako prispieť k tomu, aby v krajine vládol pokoj a spravodlivosť. Tou veľkou možnosťou je modlitba. Prosby, vďaky a prímluvné modlitby. Modlitbami môžeme ovplyvňovať spravovanie štátu, prácu parlamentu i vlády smerom k pokoju a spravodlivosti. Modlime sa i dnes za tieto hodnoty, modlime sa za vrchnosť svetskú i cirkevnú i za všetkých ľudí.