Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. novembra 2001

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Niektorí ľudia očakávajú od Boha veľké zázraky, znamenia. “Keby Pán Boh ukázal nejaké mocné divy, ja by som mohol uveriť v neho”, je reč takých ľudí. Stále však Pán Boh ukazuje svoju moc a milosť v tom, že nielen zasľúbil, ale aj koná plodný kolobeh prírody, pravidelnosť a spoľahlivosť kolobehu dňa i roka._x000D_ Každé ráno, keď slnko vychádza, môžeme byť vďační a plní chvály, že máme verného Boha, ktorý myslí na nás. Každú noc, keď hviezdy a mesiac svietia, môžeme tiež chváliť nášho Boha, že nám dáva oddych a pripraví znovu ďalší deň._x000D_ Každú jar si pamätáme, že Pán Boh po zime prírodu zobudí a pripaví ju na sejbu. On dáva dážď a teplo, aby všetko vyrástlo. Každé leto sa môžeme tešiť, vidieť milióny kvetov a rastlín, ktoré chcú potešiť naše srdce. Každú jeseň nám Pán Boh dá žatvu, každý rok, veriacim i neveriacim. Každú zimu, keď snehové víchrice fúkajú, môžeme tiež vidieť Božiu veľkosť a obdivovať Jeho divy. _x000D_ Či ešte máme pre to, pre obyčajný kolobeh roka, oči i rozum? Či vieme chváliť nášho Boha, ktorý sa o všetko stará? Ak áno, platí, čo je napísané v liste Židom: Zem, ktorá pije dážď, dostáva požehnanie od Boha.