Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. novembra 2001

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili - znie výrok Hospodinov. Jeden člen zboru nešiel do kostola, hoci bola nedeľa a on býval blízko kostola. Išiel na výlet - a na ceste havaroval. Niektorí cirkevníci hovoria: ahá, určite to bol Boží trest! Druhý člen zboru chodí každý týždeň do kostola, pozná všetky piesne, nepoháda sa s iným - jeden deň vyhrá pol milióna korún. Či to je Božia odmena? Veľmi rýchlo posudzujeme iných podľa vonkajších vecí. Božie slovo nás upozorňuje, že vôbec nemáme súdiť. Pán Boh sám vie, čo je dobré, čo zlé. Nie sme Boží advokáti, ktorí poznajú celú situáciu. Ten prvý veriaci chcel možno navštíviť svojho neveriacieho priateľa, ktorý bol vážne chorý, aby mu porozprával, čo je pre neho najdôležitejšie: živá viera v Pána Ježiša Krista, odpustenie všetkých hriechov a pokoj s Bohom. Žiaľ opitý šofér narazil do neho._x000D_ Možno ten druhý člen naozaj chodieva každý týždeň do kostola – aby sa tam vyspal. Pána Ježiša Krista v srdci vôbec nemá._x000D_ “Všetci ste sa mi spreneverili" – povie Hospodin._x000D_ Len z milosti nedostaneme Boží trest na záver času, ale len keď patríme Jemu: Pánu Ježišovi.