Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. novembra 2001

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocnosti! Pôjdem aj ja! Nemecký maliar Hans Memling, ktorý žil v 15. storočí, namaľoval jeden nádherný oltárny obraz s témou “Ukrižovanie”. Na obraze vidno tri veľké kríže. Pod nimi pestré hmýrenie ľudí: žoldnieri, zvedavý ľud, plačúce ženy a pyšní kňazi – všetci sa tlačia tam pri kríži. Ale v stredobode obrazu, presne pod krížom Pána Ježiša Krista, je jedno miesto voľné. Niečo, niekto tam chýba. Hádam ten umelec myslel na mňa, na teba: to je moje miesto, ja čiže aj ty tam máš stáť, keď chceme mať pokoj s Pánom Bohom._x000D_ Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem s jediným cieľom: aby zomrel namiesto nás na kríži, aby zaplatil dlh našich hriechov voči Bohu. Naše miesto je naozaj tam pod krížom, aby sme prosili Pána o priazeň: “zmiluj sa nado mnou, Pane. Ja som vinný, ja by som mal zomrieť a zaplatiť na veky. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že Ty si dverami k Otcovi. Chcem vojsť cez Teba do nebeského mesta. Teraz a navždy. Amen.” _x000D_ Pod krížom musí byť moje miesto, keď chcem byť spasený pre večnosť!