Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. novembra 2001

Si pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou. Ak si sa doteraz nedostal do skutočnej tiesne a do súženia, úprimne ťa obdivujem a blahoželám. Väčšina z nás však to už určite zažila. Neistotu, strach, zármutok, bolesť, samotu... Keď sa ocitneme na dne svojich možností a schopností, to všetko na nás dolieha. Príčiny sú rôzne. Tam v hĺbke si však neraz uvedomíme, že predsa nie sme na konci. Bengt Pleijel nám vo svojej knihe: “...a ľady sa roztopia...” hovorí, že Ježiš je podo mnou. Veď tak to čítame aj v Božom slove: “Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.” (Izaiáš 46,4) Nič iné a nikto iný ma nemôže v takej chvíli viac potešiť a povzbudiť. Len Ježišova láska, ktorá sa skláňa k nám a “obkľučuje nás zo všetkých strán” (Žalm 139) je nádejou a potešením. Tomu ver a budeš zachránený.