Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. novembra 2001

Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Čo mám robiť, čomu sa venovať v živote? Aké mám dary, schopnosti? A načo som vlastne na svete? – to sú otázky predovšetkým mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v živote. Ale neraz aj my, starší, hodnotíme svoj život pri rôznych príležitostiach alebo v krízových situáciách. Naše otázniky, naša nespokojnosť nemusia vždy priniesť len negatívny, skľučujúci výsledok. Ak nás totiž vedú k snahe po vyššej kvalite života, je to výborné. Kde ju získať? Otvoriť sa pôsobeniu Svätého Ducha. Dať priestor, ešte viac priestoru Bohu. Nech nás On vedie. Nech On na nás prejavuje svoje dielo. Nech nás On učí konať dobré skutky! A možno ťa chce použiť, aby si bol na tejto ceste - oslavy Boha životom - svetlom druhým.