Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. novembra 2001

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Súd. Väčšiny z nás sa obyčajne netýka. Nesúdime sa s nikým. A predsa sme všetci obžalovaní. Možno by nám nezaškodilo aspoň raz si to vyskúšať v súdnej sieni. Iste by sme lepšie pochopili hĺbku Izaiášovej otázky. Možno by sme si lepšie uvedomili hodnotu Kristovej obete. Trest smrti totiž čakal na nás. Neuspokojujme sa len tým, že predsa nie sme až takí zlí, že náš život je celkom v poriadku. Že žijeme poctivo, veď sa s nikým nesúdime. Boh vie a môže nás odsúdiť. Si vinný tak ako aj ja. Si odsúdený tak ako aj ja. Si ospravedlnený a zachránený tak ako aj ja.