Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. novembra 2001

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Vieš milý čitateľ, aké základy má dom, v ktorom bývaš? Možno vieš a možno nie. Každému je však jasné, že základ domu musí byť dobrý a kvalitný. Položím však ešte iné otázky, ktoré sa týkajú inej oblasti. Akú kvalitu má základ tvojho života? Je už vôbec položený ten skutočný a dobrý základ, Ježiš Kristus? Môžeš naozaj jasať a pokrikovať, chváliac Hospodina, že Pán Ježiš je základom tvojho života? Stavať iné základy ako je Pán Ježiš, je rútenie sa do záhuby, znamená pohrdnúť Božou milosťou a láskou.