Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. novembra 2001

Či je niečo nemožné u Hospodina? Rozmýšľali ste niekedy, ako je možné, že ťažké lietadlo letí vzduchom? Ako je možné, že počujete hlas človeka z malej škatuľky, hoci on je niekde na druhom konci sveta? A to sme ešte stále v oblasti nášho ľudského poznania, schopní pochopiť ľudské diela. Ak však začneme uvažovať nad Božími skutkami, zisťujeme, že mnohé z nich sú pre náš rozum nepochopitľné. Ale nemusíme sa nad nimi čudovať, lebo Boh je Ten, kto dal do vesmíru svoje zákony a On môže vo svojej moci zasahovať do nášho sveta i života. Je vlastne krásne vedieť, že aj dnes sme v rukách mocného Boha, u ktorého nič nie je nemožné. Preto ani dnes nemusím povedať: “To nezvládnem, to nie je možné.” S Božou pomocou zvládneš, ale potom nezabudni ďakovať a oslavovať Boha za všetko, čo vykonal a koná.