Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. novembra 2001

Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Milosrdenstvo, pokoj a láska – to, o čom sa veľa hovorí, ale čo neustále tomuto svetu chýba. Je smutné, ak tieto hodnoty chýbajú kresťanom. Ak okolo nás nevyžaruje milosrdenstvo, pokoj, láska, potom sa treba zamyslieť, či sme ešte kresťanmi. Neobstojí vyhováranie sa, že je to ťažké, že sa to nedá, že na vine sú tí druhí. Veď Hospodin je lepší ako hociktorý otec a On sa zmilováva, aby sa milosrdenstvo, pokoj a láska mohli rozhojniť pri nás. Ak sa však nebojíme Hospodina, ak Ho neberieme vážne, ak obchádzame Jeho slovo, tak výsledkom je tvrdosť, nepokoj, nenávisť človeka k človeku. Bojme sa Boha, berme Ho vážne a staneme sa zdrojom milosrdenstva, pokoja a lásky.