Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2001

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2001

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2001

Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2001

Ak Boh niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2001

Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja spása.

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2001

Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

Register to read more...

KALENDÁR