Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Čítať ďalej: Sobota, 01. decembra 2001

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. decembra 2001

Pondelok, 03. decembra 2001

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. decembra 2001

Utorok, 04. decembra 2001

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Čítať ďalej: Utorok, 04. decembra 2001

Streda, 05. decembra 2001

Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Čítať ďalej: Streda, 05. decembra 2001

Štvrtok, 06. decembra 2001

Ak Boh niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. decembra 2001

Piatok, 07. decembra 2001

Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja spása.

Čítať ďalej: Piatok, 07. decembra 2001

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 08. decembra 2001

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. decembra 2001

Pondelok, 10. decembra 2001

Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. decembra 2001