Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni. Topiaci sa aj slamky chytá, hovorí jedno z našich prísloví. Keď je skutočne zle, človek siaha po všetkých možnostiach. Utieka sa aj k Bohu a je schopný nasľubovať všetko možné, len aby sa zachránil. Horšie je však to, ak na svoje sľuby zabudne. Ale tí čo prijali slovo o tom, že Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov a sami uznali, že hriešnikmi sú, tí vydávajú svedectvo, že sa k Bohu utiekajú v každej chvíli a nielen vtedy, keď si už inak nevedia pomôcť. A Pán je naozaj verný, lebo nás utvrdzuje vo viere a ochraňuje pred zlom a zachraňuje v každej situácii.