Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme. Sirach 50,22-24: Aj teraz zvelebujte Boha všetkých, Veľkého, ktorý vytvoril všetko, ktorý vyvýšil naše dni od života matky a naložil s nami podľa svojho milosrdenstva. Nech nám dá radostné srdce, nech nastane pokoj za našich dní v Izraeli a až naveky. Jeho milosrdenstvo nech je nám verné a nech nás vykúpi za našich dní._x000D_ Nebude na škodu, ak si v rámci poznávania autorov piesní nášho nového spevníka pripomenieme úmrtie (8.12.1649) autora textu i nápevu obľúbenej piesne: Nuž Bohu ďakujme (ES 530), ktorú on zložil a sám zhudobnil na text zo Siracha 50,22-24._x000D_ Je to Martin Rinkhart. Johann Crüger, v našom spevníku uvedený ako autor melódie, Rinkhartov nápev iba upravil. Osud tejto piesne (aký mávajú nielen knihy, ale aj piesne) sa viaže ku vďake za skončenie tridsaťročnej vojny, ale aj ako oslava Boha za vznik reformácie, ktorej stúpencom (ako silný luterán)_x000D_ Rinkhart bol. V Tranosciu (T 720) sa táto pieseň spievala predovšetkým po jedle._x000D_ Martin Rinkhart bol od roku 1616 farárom vo svojom rodisku v Eilenbergu, kde ako 63-ročný zomiera a dodnes tam má aj zachovaný pomník. Jeden z tých, ktorý rozumel, radoval sa a spieval.