Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud. Kto chodí s Bohom, má vždy dôvod tešiť sa zo spoločenstva s Ním a s Jeho ľudom so zdvihnutou hlavou a vyvyšovaním Ho. Boží ľud má dôvod oslavovať svojho Boha, ktorý mu dáva takých spolupracovníkov, ktorí svojimi charizmami tvoria. Na našom novom spevníku sme si to uvedomovali, ako nám treba poetov a hymnológov. Boh nám dal dr. Karola Wurma, ktorému zjavne v komisii pomáhal aj hymnológ, vtedy jediný v tomto obore, promovaný odborník, hudobný skladateľ Ivan Valenta. Bol odchovancom poetky Márie Rafajovej, s ktorou v 70. rokoch oboslali súťaž o ekumenickú mládežnícku pieseň. Rafajová (nar. 29.11.1896) vytvorila text, Valenta melódiu. Ich pieseň “Keď Mojžiš s ľudom Božím” súťaž vyhrala a veľmi sa ujala. Dostala sa aj do nášho spevníka a má číslo 620. _x000D_ Jej text korešponduje s dnešným citátom z 5. knihy Mojžišovej a obopína stáročia od požehnania záveru Mojžišovho života po nadšenú dobu prvotnej cirkvi a deklaruje slávu Božej moci a jej trvácnosť. Prebudenecky sa vznáša text i melódia nad istotou Božieho ľudu. On, Ten istý za Mojžiša, Dávida, Daniela či Jonáša, je Boh, ktorý sa nezmenil. A túto nepremennosť a dôstojnosť môžeme vyjadriť aj my - ľud adventu a Vianoc Ježiša Krista, ktorého Láska navždy platí. _x000D_ Ešte dnes, áno aj dnes to môžeme skúsiť. Jemu Sláva naveky.