Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. decembra 2001

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn. Celé dejiny spásy spočívajú v tom, že Boh ustavične zachraňuje človeka. Vrcholom diela spásy je Kristov príchod do ľudskej podoby na Zem. Preniknutím nás samým sebou, keď sme boli krstom svätým doň zaštepení, zničil v nás hriech a smrť – urobil nás svojimi súrodencami a tak Božími deťmi._x000D_ Musíme si však uvedomiť, že krstom sme ale nezískali imunitu na páchanie hriechov. Nestali sme sa bezhriešnymi a nezhrešiteľnými. Aj po krste podliehame riziku, že sa môžeme spreneveriť Pánu Bohu a Jeho láske. Pán Ježiš však vie, že len trvalým napojením na Neho, je človek schopný vnútorne sa kontrolovať a keď je treba, aj prekonávať zlé sklony. Preto pozýva, “zostaňte vo mne...” a zároveň sa ponúka “... a ja zostanem vo vás”. Tak len v tej svätej spojitosti a spolupráci človek môže dokonávať svoje spasenie.