Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. decembra 2001

Plesajte Bohu, on je naša sila! Boh – láska nikdy nekapituluje pred vzburou (hriechom) človeka. Hoci my, ľudia, Boha často odmietame, Boh nás nikdy neodmieta. V tom práve spočíva, Božia láska často nepochopiteľná._x000D_ Boh stelesnením svojej lásky do Krista a potom Jeho obeťou a oslávením vydal svedectvo o láskyplnom víťazstve nad ľudskou vzburou. Je to dar nesmiernej ceny, ktorý dal všetkým, “ktorí uveria v Neho”. A cirkvi dal moc zvestovať túto lásku – odpúšťanie a spasenie._x000D_ Milý brat, sestra – aj na vrchole tohoto advetnu príde “požehnaný v mene Pánovom”, aby nás prenikol láskou Otcovou na znamenie odpustenia a spasenia, preto aj my “plesajme Bohu, On je naša sila!”