Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. decembra 2001

Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko, preto zvestujem všetky tvoje skutky. Každý človek, ktorý sa dostane do styku s Ježišom Kristom, zistí, že jeho život nie je zbytočný, že je tu preto, aby bol spolupracovníkom a nástrojom v rukách Božích na dotváranie Božieho stvorenstva. “Ja, svetlo, prišiel som na svet...” ďalej voľne povedané – aby som aj vás učinil svetlom. A keď uveríte, že aj “vy ste svetlom sveta” (kázeň na vrchu), aby ste (ako nositelia svedectva o Božej blízkosti) pomáhali aj iným mať útočisko v Bohu. Je to akoby vzácne pozvanie na “brigádu”, aby som nikdy nebol ľahostajný voči tomu, čo sa deje okolo mňa._x000D_ Je to motivácia pre človeka, aby aj sám vyznal, že ho blaží Božia blízkosť, keď zistí, že jeho život má význam. Je bohatý v Bohu a z toho bohatstva potom môže nekonečne rozdávať okolo seba. Priznajme, brat, sestra, že také svetlo žiadna tma nedokáže pohltiť. Vďaka Bohu!