Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. decembra 2001

Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život. Nedeľa, a už predposledná adventná. Zelená pastva duchovnej lúky sa prestiera pred nami a viditeľne sa ponúka, stredom žblnkoce potôčik krištáľovo čistej vody života a nad nami akoby sa začínalo brieždiť – cítiš to brat, sestra?_x000D_ Pán Boh vie ako na nás. Vie, čo potrebujeme. Ani my tak presne nevieme a nepoznáme svoje denné a celoživotné potreby, ako ich On pozná. Jemu ale na tom záleží, aby sme to vedeli. Chce nás preniknúť istotou o svojej starostlivosti a o svojej láske k nám. Preto pred nás prestiera duchovné pastvy Slova, ktorým odkrýva svoju vôľu a my predsa dobre vieme, že Jeho vôľa je, aby všetci boli spasení._x000D_ Pán Boh chce obnoviť aj náš život, je jeho pôvodcom, obsahom, ale aj záchrancom, preto sa oň stará. A aj nás prebúdza predovšetkým k duchovnej starostlivosti, lebo len vtedy a tak pochopíme, ako nás má rád a budeme schopní túto lásku opätovať._x000D_ Aby skutočne túto svoju vôľu urobil zrozumiteľnou, prišiel a znovu k nám prichádza v najzrozumiteľnejšej forme, v našej ľudskej podobe.