Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. decembra 2001

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Ľahko je veriť v Pána Boha, keď sa nám všetko darí. Horšie je to vtedy, keď sme na dne, keď prežívame to, čo prorok Jeremiáš. Jeremiáš však pochopil niečo dôležité: súženia nás aj vychovávajú. Aj vtedy, keď sa nám nedarí, je Boh blízko, ba vtedy je najbližšie a práve vtedy nás miluje. Pravdivé je: Koho Pán Boh miluje, krížom ho navštevuje (Hebrejom 12,6). Jeremiáš ešte len tušil to, čo neskôr Boh ukázal omnoho zjavnejšie skrze Pána Ježiša Krista: vierou sme dostali prístup k milosti. Za všetkým, čo nás stretáva v živote, môžeme vidieť Božiu milosť. Aj za súženiami. Lebo práve súženiami nás Boh vychováva k sláve (Rimanom 5,3-5). Dnes to možno ešte nevidíme, ale zajtra spoznáme istotne, že dobrý je Hospodin voči tomu, kto v Neho dúfa.