Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. decembra 2001

Boh predsa pozná tajnosti srdca! Podľa svedectva Písma rozumieme, že máme Boha, ktorý všetko vie. Vo svojej vševedúcnosti dobre pozná stav nášho srdca, číta naše myšlienky, rozpoznáva pohnútky. Keď sa nás spytuje - ako Petra - či Ho milujeme, má to poslúžiť k skúmaniu nášho srdca. Máme si uvedomovať, v akom sme vzťahu k Bohu. A tento vzťah preverovať a vylepšovať. Zdá sa, že nemôžeme veľa na sebe zmeniť. Ale túžiť po zmene môžeme a Boh prosiacim zasľubuje nové srdce. Boh môže zmeniť._x000D_ Čo Boh môže vidieť v našom srdci? Riadil tak náš život, že sme sa oboznámili s Ním. Bolo naše srdce hotové hľadať Ho, dať sa na to, aby sme Ho skutočne aj našli? Nebolo tam dosť neochoty, nezostávali sme v šere nerozhodnosti, medzi vierou a neverou, len aby sme nemuseli urobiť rozhodujúci krok zmeny nášho života? A ako je to v ďalšom nasledovaní Pána? Povedali sme Mu, že pôjdeme za Ním kamkoľvek nás povedie, a či sme Mu kládli medze kam, sme ochotní ísť? Koľko rozbehnutých kresťanov, keď zbadajú, že nasledovanie Pána žiada vzdať sa pohodlia a zaužívaného spôsobu života, zabrzdí vo svojom behu a nepokračuje ďalej. Pán chce posvätiť náš charakter a preto je potrebné odbúrať, čo je zo starého Adama a upevňovať v novom spôsobe života. Keď sa tu sprotivíme, ako sa Pán v nás zobrazí, a ako Ho oslávime? S verným nasledovaním súvisí modlitebný život, čítanie Božieho Slova i svedectvo. Je to pri nás podľa Pánovej vôle? Preskúmajme svoje srdce! Boh nás chce zmeniť!