Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. decembra 2001

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci. Vykonať Božiu vôľu nie je ťažké vtedy, keď sa zhoduje s našou. Pokiaľ Pán Boh nechce od nás nič, čo by sa vymykalo z nášho bežného života, pokiaľ je to iba požiadavka svedomitejšie konať, viac lásky preukazovať, dodržať dané slovo, a pod., tak to chápeme, a podľa svojich síl aj vykonáme. Keď to ide za tento rámec, vznikajú problémy._x000D_ Aj u faraóna to nebolo ľahké poslúchnuť vôľu Božiu, tlmočenú Mojžišom a Áronom. Najprv bolo treba uznať autoritu cudzieho Boha, ktorého ctí zotročený národ. Potom bolo treba konať proti sebe a záujmom krajiny a pozbaviť sa otrokov, ktorých práca obohacovala štát. Ešte ťažšie by sme mohli uvažovať o Pánovi v novozmluvnom texte. Bol unavený a hladný a predsa odmietol pokrm, pretože mal pred sebou prácu získavania duší - Samaritánov. Pýtame sa, či už musíme celkom seba odsunúť? Keď Boh tak žiada a vyžaduje to práca pre Jeho kráľovstvo, vtedy treba poslúchnuť. Len z takého vydania sa, ktoré ide cez mieru nášho egoistického zmýšľania, je požehnané ovocie. Vidíme to na všetkých v práci dokázaných Božích služobníkoch. Hoci boli nepochopení, seba nešetriaci, považovaní za fanatikov, blázni u ľudí, ale u Boha verní služobníci._x000D_ Mali by sme prijať pre svoj život ďalšie svetlo. Božia vôľa nás môže viesť ďalej, ako sme sa dopracovali. Nielen starať sa o svoju spásu, nielen viesť cnostný život, ale mať starosť o iných, pracovať pre Božie kráľovstvo. Aby sme poznali, kde nás chce Pán použiť, treba sa modliť o poznanie Božej vôle pre náš život. Dať sa Bohu k dispozícii a čakať, kam nás povedie. Máme sa naučiť počúvať Božie príkazy a usmernenia. Natoľko sa stíšiť, aby k nám prenikol aj jemný Boží hlas.