Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. decembra 2001

Dobroreč Hospodinovi. ... Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Ježišu, zachráň Vianoce. - My to už nedokážeme. - Kupujeme a beháme, robíme balíčky, - zdobíme vianočné stromčeky - a spievame „Tichá noc“. - Ale tajomstvo Božieho Syna, - ktorý sa stal pre nás človekom, - je často len dekorácia a sentimentalita. - Ježišu, pomôž nám, - aby zmysel tohoto sviatku nezanikol. - Pomôž nám uvedomiť si to - v adventných týždňoch. - Pomôž nám obrátiť sa - k novému začiatku. - Iba potom by mohli dary - ako prejavy lásky - preukazovať na Tvoju lásku. - Ježišu, zachráň Vianoce, - zachráň nás. - Preto si sa stal človekom. (Paul Roth: „S Bohom ešte vždy možno hovoriť“ )