Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. decembra 2001

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. My ľudia toho nahovoríme veľa. Často aj do vetra, takže sme si už aj zvykli, že nie všetko, čo povedia iní, berieme na sto percent. Božie slovo v porovnaní s naším je však stopercentné. Čo hovorí, to sedí, to platí, to sa stane. Preto mu môžeme dôverovať a vkladať do neho svoju nádej. Môžeme na ňom budovať svoje presvedčenie, hodnotiť prítomnosť a mať predstavu o čase do budúcnosti. To najväčšie Božie zasľúbenie o príchode Spasiteľa sa naplnilo. Vianoce nám to pripomínali. Tak sa naplnia aj všetky ostatné Božie zasľúbenia. Tie veľké - o konci tohto veku a nastolení Božieho kráľovstva, o súde a o večnej radosti ... Aj tie zasľúbenia dané nám pre všedný deň – o Božom záujme o nás, o Jeho láske, o Jeho pomoci a ochrane. Kiež nám Pán Boh aj dnes dáva silu a vieru neochvejne pridŕžať sa týchto zasľúbení.