Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. decembra 2001

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko. Niekedy Pán Boh koná pri nás rôznym spôsobom a musí použiť aj tvrdé slová a tvrdé činy, aby sme čosi pochopili z Jeho vôle. To je jediný spôsob, ako obmäkčiť zatvrdilé srdce. Izraelci až v babylonskom zajatí pochopili, čo porobili. V prachu a v slzách spoznali, že boli a sú ďaleko od spásy. Keď aj Pán Boh na nás dopúšťa takéto situácie, nie je to preto, že má radosť, keď nás trestá. Ako Martin Luther vo svojej teológii kríža hovorí, Pán Boh si používa cudzí skutok (choroba, súženie, trest...), aby uplatnil svoj vlastný skutok, aby nás priviedol k poznaniu jeho milosti, lásky, k pokániu a náprave. Dno nie je len miestom, kde ležia vraky, ale je aj bod odrazu smerom hore. Preto ak sme aj slabí a padáme na dno, Boh na nás pritom nezabudol. On nikdy nie je ďaleko so svojou záchranou.