Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. decembra 2001

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe po celej zemi. Vonkajšia atmosféra Vianoc pomaly ustupuje do úzadia. Tá vnútorná podstata Vianoc by však nemala ustúpiť ani v akýkoľvek všedný deň. Nemala by ustúpiť radosť, že Boh nám daroval svojho Syna, aby nás zachránil. Nemala by nám v srdci chýbať vďačnosť a chválospev, že nás Boh tak veľmi má rád. Toto poznanie a vedomie bolo pre apoštola Pavla každodennou vzpruhou - ísť vpred, od miesta k miestu, vystavujúc sa hoc nepriateľstvu a odmietnutiu, napokon aj mučeníckej smrti. Avšak nemohol mlčať o tom, čo Boh slávne vykonal v Ježišovi Kristovi. Opravdivá viera v Ježiša Krista totiž nie je vecou prísne stráženého súkromia, ale je vecou, ktorá z nás vyžaruje, prekypuje a nechce zostať len pre seba. Beda nám, ak by sme toto radostné posolstvo Vianoc nechali zapadnúť prachom v našich srdciach, v našom súkromí, v našich každodenných povinnostiach a starostiach.